Bli medlem du också :-)

Medlemsavgifter 2018:
 

Junior (upp till 18 år) 350:-
Senior                          450:-

Familj                          750:-
Pensionär                  250:-
Stödmedlem             100:-
1000:- Klubben        1000:- 

                                                                   

Betala gärna in på föreningens postgiro 14534-2. Viktigt att du anger namn, adress, och födelseår. Vid familjemedlemsskap så ange samtliga namn som skall ingå för de boende på den aktuella adressen. Det går också bra att swisha medlemsavgiften till 123 667 3321

Varje medlemsform erhåller en rösträtt vid medlemsmöten, exklusive stödmedlemsskap som endast gäller som ett stödbidrag och inte är röstberättigad.  


Känn er varmt välkomna till GoIF KÅRE!