Ungdomspolicy

GoIF KÅRE Ungdomspolicy

 

Barn och ungdomar skall framförallt ha roligt i all vår verksamhet.
 
• Det finns möjlighet för barn att börja att träna och leka från 6 års ålder.

• Föreningens målsättning är att vara samlande, fostrande och inspirerande för  Kårstabygdens barn och ungdomar.
 
• GoIF KÅRE skall skapa ett varaktigt idrottskunnande och intresse för framtida idrottsäventyr.
 
• Utbildningen inom GoIF KÅRE skall präglas av en öppenhjärtig och respektfull anda vilket leder till ett positivt beteende även utanför föreningens verksamheter
 
• Det är viktigt för alla i föreningen att känna sig lika mycket värda